Εργαστήριο Τεχνολογίας

Το μάθημα της Τεχνολογίας – Πληροφορικής διδάσκεται 2  ώρες ( 1ώρα Τεχνολογία- 1 ώρα Πληροφορική) την εβδομάδα στην την Α τάξη Γυμνασίου από το σχολικό έτος 2013-2014 και 2 ώρες ( 1ώρα Τεχνολογία- 1 ώρα Πληροφορική) στη  Β τάξη και στη  Γ  τάξη από το σχολικό έτος 2014-2015.

 

Νομοθεσία

Το μάθημα της Τεχνολογίας – Πληροφορικής διδάσκεται 2 ώρες ( 1ώρα Τεχνολογία- 1 ώρα Πληροφορική) την εβδομάδα στην την Α τάξη Γυμνασίου από το σχολικό έτος 2013-2014 και 2 ώρες ( 1ώρα Τεχνολογία- 1 ώρα Πληροφορική) στη Β τάξη και στη Γ τάξη από το σχολικό έτος 2014-2015,σύμφωνα με την Αριθ. 115475/Γ2 (ΦΕΚ 2121/28-8-2013) του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το νέο πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα Τεχνολογίας στην Α΄, Β΄και Γ΄τάξη Γυμνασίου καθορίζεται με την Αρ. Πρωτ. 137437/Γ2/2-9-2014 ΥΑ, ΦΕΚ Β΄2406/9-9-2014. Για την Α και Β τάξη ισχύει από το σχολικό έτος 2014-15 ενώ για τη Γ τάξη θα ισχύσει από το σχολικό έτος 2015-16. Για περισσότερα http://didefth.gr/new/wp-content/uploads/fek_2014_2406b.pdf

Σκοπός της Τεχνολογίας

Α τάξη Σε όλη τη ζωή του ο άνθρωπος χρησιμοποίησε τη τεχνολογία για να ξεπεράσει τα προβλήματα που καθημερινά συναντούσε. Για το λόγο αυτό δημιούργησε ένα τεράστιο αριθμό περισσότερο ή λιγότερο σύνθετων κατασκευών. Τους τελευταίους αιώνες οι κατασκευές αυτές έγιναν όλο και πιο σύνθετες. Ιδιαίτερα τα τελευταία πενήντα χρόνια ο άνθρωπος κατάφερε να δημιουργήσει πράγματα που παλιότερα ήταν μόνο στη φαντασία του, διευκολύνοντας έτσι τις συνθήκες ζωής του. Παράλληλα όμως το πρόβλημα της κακής χρήσης της τεχνολογίας έγινε όλο και πιο έντονο. Ιδέες και δημιουργήματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον άνθρωπο στην επίλυση πολλών προβλημάτων του, χρησιμοποιήθηκαν σαν πολεμικές μηχανές, επηρέασαν αρνητικά το περιβάλλον, περιόρισαν τις ελευθερίες του.

Στην αρχή του 21ου αιώνα είναι απαραίτητο για τον κάθε άνθρωπο να έχει βασικές τεχνολογικές γνώσεις. Μόνο έτσι θα μπορέσει να συμμετάσχει και αυτός στη διαμόρφωση της τεχνολογίας, μόνο έτσι θα μπορέσει να αναγνωρίσει και να εκμεταλλευτεί τις θετικές της συνέπειες, ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές.

Στα πλαίσια αυτής της τεχνολογικής εκπαίδευσης είναι προσανατολισμένα και τα μαθήματα της Τεχνολογίας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Για τη διδασκαλία των μαθημάτων αυτών επιλέχθηκαν μέθοδοι διδασκαλίας, που εκτός από τη μετάδοση γνώσεων, θέτουν ένα σύνολο από ευρύτερους στόχους. Χαρακτηριστικό των μεθόδων είναι ότι δεν στοχεύουν στην απλή μετάδοση μιας συγκεκριμένης ποσότητας γνώσεων (διδακτέα ύλη). Αντίθετα εμπλέκουν τους μαθητές σε ένα σύνολο από δραστηριότητες, με πολλά οφέλη. Ειδικά για τη πρώτη τάξη του Γυμνασίου η μέθοδος της Ατομικής Εργασίας, προσαρμοσμένη στη μέθοδο "μαθαίνω μέσα από τη πράξη", δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να έρθει σε επαφή με τεχνολογικά θέματα μέσω μιας σειράς ενεργειών του που σχετίζονται με: Θεωρητική μελέτη / Πραγματοποίηση κατασκευής / Δημιουργία γραπτής εργασίας / Παρουσίαση της εργασίας.

Κύριος σκοπός της μεθόδου της "Ατομικής Εργασίας" είναι η διδασκαλία να μην επικεντρώνεται στην απομνημόνευση κάποιων τεχνολογικών γνώσεων, αλλά να προσανατολίζεται στην εξοικείωση των μαθητών με μια μεθοδική διαδικασία επίλυσης τεχνολογικών προβλημάτων. Η μέθοδος αυτή θα βοηθήσει μελλοντικά τους μαθητές στην αντιμετώπιση των τεχνολογικών προβλημάτων που πιθανόν να αντιμετωπίσουν.

Το βιβλίο αυτό δεν αποτελεί ένα παραδοσιακό σχολικό βιβλίο με συγκεκριμένη ύλη. Αντίθετα αποτελεί περισσότερο ένα "οδηγό εργασιών" που θα το χρησιμοποιήσει ο μαθητής σαν βοήθημα και οδηγό για τις ενέργειες που θα πρέπει να πραγματοποιήσει. Κατά τη συγγραφή του βιβλίου έγινε προσπάθεια, να παρουσιαστούν οι ενέργειες αυτές όσο το δυνατόν περισσότερο αναλυτικά, ώστε οι μαθητές να μπορούν να εργαστούν με τρόπο αναλυτικό και μεθοδικό.

Ελπίζω το βιβλίο αυτό να αποτελέσει ένα ουσιαστικό βοήθημα για τους μαθητές στη προσπάθεια τους για μόρφωση και για τους καθηγητές ένα χρήσιμο εργαλείο στη δική τους προσπάθεια καθοδήγησης των μαθητών. Πηγή: Ν. Γλώσσας, Τεχνολογία Α γυμνασίου, Αθήνα 2012, σελ 6 Β τάξη Στόχος του μαθήματος της Τεχνολογίας είναι να γνωρίσουν οι μαθητές -ανεξάρτητα από τις μελλοντικές επαγγελματικές επιλογές τους- το τεχνολογικό περιβάλλον στο οποίο ζουν μέσα από τις καθημερινές εμπειρίες τους (μεταφορές, συγκοινωνίες, συσκευασία, προώθηση προϊόντων κ.ά.), και να εξοικειωθούν με την τεχνολογική έρευνα, η οποία αποτελεί βασικό εργαλείο εξέλιξης και οικονομικής ανάπτυξης στις σύγχρονες κοινωνίες.

Στο πλαίσιο της καταπολέμησης του τεχνολογικού αναλφαβητισμού το μάθημα της Τεχνολογίας στοχεύει στην καλλιέργεια πρακτικών ικανοτήτων που αναπτύσσονται κατά το στάδιο κατασκευής των διάφορων αντικειμένων από μέρους του μαθητή, αλλά και στην απόκτηση γνώσεων που αφορούν τη μεθοδολογία επίλυσης τεχνολογικών προβλημάτων, όπως είναι η αναζήτηση, η συγκέντρωση και η επεξεργασία πληροφοριών. Οι γνώσεις αυτές σχετίζονται άμεσα με την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου. Πηγή: Ρηγώ Φασουράκη, Αλίκη Τσακατούρα, Βασίλειος Δημητρόπουλος, Σεραφείμ Τριβέλλας, Τεχνολογία, Αθήνα 2012, σελ 4

Διαβάστε περισσότερα...
Дървени летви - колчета http://www.emsien3.com/letvi от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3