Η χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού αποτελεί προαπαιτούμενα της εποχής μας και χωρίς να είναι πανάκεια , εκσυγχρονίζει και διευρύνει την εκπαιδευτική διαδικασία. Με την πεποίθηση αυτή επιδιώξαμε στο σχολείο μας να υπάρχουν οι ανάλογες δυνατότητες. Έτσι, στο σχολείο υπάρχει οργανωμένη αίθουσα Πληροφορικής, ενώ τεχνολογικά εξοπλισμένες είναι και η αίθουσα Τεχνολογίας, η Σχολική Βιβλιοθήκη, το εργαστήριο Φυσικής-Χημείας , οι δύο αίθουσες εκδηλώσεων-προβολών, που έχουμε διαμορφώσει και τα γραφεία.
Σημαντικό είναι ότι βρίσκονται σε λειτουργία πέντε προτζέκτορες, ενώ το σχολείο πρόσφατα εφοδιάστηκε και με σύγχρονη κονσόλα ήχου.
Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου επιδιώκουν την αξιοποίηση αυτού του εξοπλισμού κατά την διδασκαλία, ενώ γίνονται προσπάθειες για την αναβάθμιση και βελτίωσή του.

Τελευταία τροποποίηση στιςΤετάρτη, 04 Μαρτίου 2015 19:19
Дървени летви - колчета http://www.emsien3.com/letvi от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3